تیوب‌های چندلایه بدون درز از انواع LPDE، HDPE، LLDE و ترکیب آنها تولید می‌شود. بسته به ترکیب استفاده شده نرمی و سفتی بدنه تیوب‌ها بنا به خواست مشتری قابل تنظیم است. همچنین با استفاده از رنگ‌های مختلف می‌توان بدنه تیوب را در رنگ‌های متفاوت، صدفی و یا شفاف تولید کرد.