ماشین آلات مژده شیمی

خط تولید آلومینیوم:

خط تولید آلومینیوم شرکت مژده شیمی از پیشرفتهترین دستگاههای روز اروپایی بهره گرفته است. vماشین لاک زنی داخل تیوب با ۹افشانه لاک زنی که داخل تیوبها را پوششهای ۳لایه میدهد و ازاینرو پیشرفتهترین خط تولید تیوب آلومینیوم داخل کشور هست.
ماشین کنترل اتوماتیک تیوب های تولیدی که تمامی تیوب های تولیدی به صورت تکبهتک بررسیشده و تیوب های معیوب از پروسه تولید کنار گذاشته میشوند.
ماشین چاپ ۵رنگ با پنل های دیجیتال
آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت برای آزمودنهای استاندارد فیزیکی و شیمیایی برای پوششهای داخلی و خارجی تیوبها

خط تولید تیوب های لامینت چند لایه درزدار:

دستگاه های تمام اتوماتیک سوئیسی با توان تولید تیوب با دو روش جوش Overlapو جوش Decoseam
دستگاه تماماتوماتیک برای تولید تیوب های ABLو PBL

خط تولید تیوب های پلاستیکی بدون درز:

خط تولید تیوب های پلاستیکی بدون درز از برترین دستگاههای اروپایی بهره گرفته است
اکسترودر ۵لایه
چاپ در ۵رنگ
توان تولید در و سرشانه های متنوع
دستگاه های نقره کوب و طلاکوب با دقت بالا
آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت برای تست های استاندارد فیزیکی و شیمیایی

دیدگاه ها بسته شده است